Preg Check

Me saktësi deri në 99.9 %

Preg Check

PREG CHECK - Test për shtatëzani

Testim i përkryer me gold gel reagent deri në 99.9 % saktësi.

Përdorim praktik dhe me lehtësi me anë të pipetës duke pikuar në gropëzën ovale, kuptoni rezultatin nga 5-10 minuta.

Paraqitja e vijës C tregon që testi është funksional.

Paraqitja e vijës C dhe T tregon se ju jeni shtatëzënë.

*Mund të përdoret heret qysh në ditën e pare të vonesës së ciklit, në cdo kohë gjatë ditës.