Jona Med

kualiteti mbi te gjitha

Jona Med

Jona Med është brand i dëshmuar në shumë tregje, me licence nga kompania Italiane duke poseduar certifikatat e azhuruara të CE dhe ISO sipas standardeve më të fundit mbi prodhimin dhe tregtimin e materialit harxhues medicional.


Në kuadër të ofertës së materialit harxhues Jona Med përfshihen shiringat me dimensione të ndryshme, kanillat , sistemet e infuzionit, qeset urinare, katetera të ndryshëm, gypa medicional të ndryshëm, gaza, fllastera, pambuk dhe shumë produkte të tjera.