Optimal

zgjidhja juaj optimale

Optimal

Optimal

zgjidhja juaj optimale

Brendi Optmal është zgjidhja optmale të produktit në raport me cmimin dhe kualitetin i cili është dëshmuar në shumë tregje nderkombetare. Te gjitha produktet janë të liqensuara dhe posedojnë certifikatat të CE dhe ISO sipas standardeve më të fundit mbi prodhimin dhe tregtimin e materialit harxhues medicional.


Në kuadër të ofertës së materialit harxhues OPTIMAL përfshihen shiringat me dimensione të ndryshme, kanillat , sistemet e infuzionit, qeset urinare dhe shumë produkte të tjera.

Kontaktoni sektorin e shitjes për më shumë detaje.